Kvalifikace

1. Počet zaměstnanců a profesní struktura

– středisko HSV:

35 zaměstnanců v profesích:  zedník, obkladač, tesař, pomocný dělník

Kmenoví pracovníci jsou každoročně seznamováni s novinkami svého oboru a vybraní zaměstnanci jsou vysíláni na školení, kde se seznamují s novými technologickými postupy a moderními pracovními prostředky. Díky této filosofii firma disponuje pracovníky na vysokém stupni profesní zdatnosti, kteří jsou schopni zvládnout i technicky velmi náročné stavby.

2. Technické a výrobní vybavení

– skladový areál Radotín, doprava, drobná mechanizace průběžně inovována

V současné době firma disponuje vlastní autodopravou v tomto rozsahu:

– Tatra kontejner      1 ks

– Avia kontejner        2 ks

– Avia valník             2 ks

– Volkswagen transp. 2 ks

Pro urychlení vykládky a nakládky stavebních materiálů slouží i dva nakladače BOBCAT 073.

Pro dopravu technických pracovníkù, drobného materiálu a mechanizace je určeno 5 referenčních vozidel.

3. Obrat firmy

Období:

1996           40.000.000,- Kč

1997           40.000.000,- Kč

1998           55.000.000,- Kč

1999           60.000.000,- Kč

2000           38.000.000,- Kč

2001           38.000.000 ,-Kč

2002           41.000.000,- Kč

2003           69.500.000,- Kč

2004           41,240.000,-Kč

2005           49.400.000,- Kč

2006           69.960.000,- Kč

2007           72.257.000,- Kč

2008          198.679.000,-Kč

2009            50.060.000,-Kč

2010            91.500.000,-Kč

Trvale rostoucí obrat a zisk přináší firmě finanční zdroje, které jsou investovány do nákupu nových technologií zvyšujících produktivitu práce, do rozvoje mechanizační základny i celkového rozvoje firmy pro zvýšení její konkurenceschopnosti v šíři nabízených služeb.

4. Zdroje a původ základních materiálů a surovin

Veškeré použité materiály a suroviny pro realizaci zakázky budou použity od oficiálních dodavatelů se zvláštním důrazem na kvalitu. Jejich správnost a funkčnost bude osvědčena prohlášením o shodě (atestem).

Případné zahraniční výrobky a materiály budou doloženy homologací pro použití v České republice.

Regis Praha spol. s r. o.
Plzeňská 51, Praha 5
tel: 257322313
tel: 257323381
fax: 257322313
e-mail:
regis.praha@seznam.cz
Vybrané realizace
na_prikopech koruna