Kontakt

Název: 

Adresa sídla:

Kontaktní adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datum vzniku:

Jednatelé společnosti:

Statutární orgán:

Regis Praha spol. s r. o. 

Plzeňská 51, Praha 5

Plzeňská 51, Praha 5

257322313, 257323381, 257327465

257322313

regis.praha@seznam.cz

45275688

CZ45275688

KB Praha 5

553043-051/0100

26.2.1992

Ing. Jan ŠŠolín, Ing. Lumír Honzek

Ing. ŠŠolín, Ing. Honzek

Regis Praha spol. s r. o.
Plzeňská 51, Praha 5
tel: 257322313
tel: 257323381
fax: 257322313
e-mail:
regis.praha@seznam.cz
Vybrané realizace
na_prikopech koruna