U lužického semináře č.p. 107

Oprava fasád a střech U lužického semináře č.p. 107/III, Praha 1

Popis: kompletní oprava fasád v historické části Prahy za použití adekvátních materiálů, odsouhlasených památkáři.

Doba výstavby:  5/2007 – 8/2007

Finanční objem: 1,9 mil. Kč

Investor stavby: Spolumajitelé domu č.p. 107/III, Praha 1, U lužického semináře 107/III, Praha

ing. Schreiber tel.č. 602285161

 

Regis Praha spol. s r. o.
Plzeňská 51, Praha 5
tel: 257322313
tel: 257323381
fax: 257322313
e-mail:
regis.praha@seznam.cz
Vybrané realizace
na_prikopech koruna