Fasáda Na Hroudě

KOMPLETNÍ  ZATEPLOVACÍ  SYSTÉM  FASÁDY VČ. ZATEPLENÍ STŘECHY NA HOUDĚ, P-10

 

Objednatel: Společenství vlastníků Na Hroudě 1954-1959,Praha 10

Předseda: pan Nejdl, tel. 731 140 983

 

Stručný popis: Kompletní zateplení fasády v rozsahu cca 4.500 m2,opravu izolací

balkónů, zateplení střešního pláště  vč.fólie  sikaplan.

Finanční objem: 12,5 mil Kč

Regis Praha spol. s r. o.
Plzeňská 51, Praha 5
tel: 257322313
tel: 257323381
fax: 257322313
e-mail:
regis.praha@seznam.cz
Vybrané realizace
na_prikopech koruna