Hrad Mladá Boleslav II

GO EXTERIÉRU PARKÁNU HRADU V MLADÉ  BOLESLAVI – II. ETAPA

Hlavní subdodavatel stavby: REGIS Praha s.r.o.

Stručný popis: náročná rekonstrukce vnější části parkánu hradu v Ml. Boleslavi včetně opravy a vyklínování  hradebního pískovcového zdiva za použití historické malty Bayosan , impragnace pískovcové římsy, pokládka prejzové krytiny cimbuří, restaurátorská oprava pískovcových  reliéfů.

Doba výstavby:         05/2008-10/2008

Finanční objem:                 cca 7 mil.Kč.

Vyšší dodavtel stavby:   Nika s.r.o., Kladenská 384, Příbram

Investor stavby:               Středočeský kraj

 

Regis Praha spol. s r. o.
Plzeňská 51, Praha 5
tel: 257322313
tel: 257323381
fax: 257322313
e-mail:
regis.praha@seznam.cz
Vybrané realizace
na_prikopech koruna