ZŠ Loučanská, Praha-Radotín

REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ  ZŠ LOUČANSKÁ, PRAHA 5 – RADOTÍN

Stručný popis:  kompletní rekonstrukce obvodového pláště s odstraněním původních boletických panelů, vyzdívání nového pláště z cihel Porotherm, montáž  provětrávaného pláště Cembrit, kompl. výměna oken, související práce

Doba výstavby:   07/2003 – 08/2003

Finanční objem:  8 mil. Kč

Investor stavby:  MČ Praha 16, ing. M. Stodola, tel. 728516082

(viz.referenční dopis ze dne 10.5.2004)

Regis Praha spol. s r. o.
Plzeňská 51, Praha 5
tel: 257322313
tel: 257323381
fax: 257322313
e-mail:
regis.praha@seznam.cz
Vybrané realizace
na_prikopech koruna