U Železné lávky

REKONSTUKCE OBJEKTU U ŽELEZNÉ LÁVKY 12/567, PRAHA 1

Stručný popis:  částečná rekonstrukce objektu, oprava uliční a dvorní fasády,kompletní rekonstrukce střechy, hrubá stavba půdní vestavby, výměna oken.
Doba výstavby: 05/2003 – 04/2004

Finanční objem: 12 mil. Kč

Investor stavby:  Klárov s.r.o., vz. Studioprojekt ing. Doubek tel. 603856629

Regis Praha spol. s r. o.
Plzeňská 51, Praha 5
tel: 257322313
tel: 257323381
fax: 257322313
e-mail:
regis.praha@seznam.cz
Vybrané realizace
na_prikopech koruna