Realizace

REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO OBJEKTU DUBOVÉHO MLÝNA

VÝSTAVBA 12 RODINNÝCH VIL

Vyšší dodavatel stavby:      Towns Wadey Co. spol. s r.o.,  Ing. Jan Dlabač tel. 602134100

Stručný popis: náročná rekonstrukce objektu mlýna, kompletní statická a stavební část včetně statické stabilizace objektu, zhotovení nového skeletu garáží, vytvoření nové dispozice, opatření k odstanění vlhkosti,zhotovení  omítek, fasád, mazanin včetně izolací , opěrných zdí, výstavba ČOV, stráž. domku. Výstavba hrubých staveb 12 vil včetně omítek, fasád, podlah, oplocení

Doba výstavby:             08/2004 – 10/2005

Finanční objem:          40 mil. Kč

Investor stavby:           ORCO GROUP

 

 

Regis Praha spol. s r. o.
Plzeňská 51, Praha 5
tel: 257322313
tel: 257323381
fax: 257322313
e-mail:
regis.praha@seznam.cz
Vybrané realizace
na_prikopech koruna