Komplex Zvonařka

FASÁDY – BYTOVÝ KOMPLEX ZVONAŘKA

 

Vyšší dodavatel stavby:  PRACOM s.r.o.

Stručný popis: kompletní zhotovení fasády historického objektu Zvonařka v rámci výstavby bytového komplexu Zvonařka.

Doba výstavby:                  05 – 06/2002

Finanční objem:                 700.000 Kč

Investor stavby:                p. Munzar, tel.: 603 225 440

Regis Praha spol. s r. o.
Plzeňská 51, Praha 5
tel: 257322313
tel: 257323381
fax: 257322313
e-mail:
regis.praha@seznam.cz
Vybrané realizace
na_prikopech koruna