Fasáda Bělohorská 17

FASÁDA BĚLOHORSKÁ 17, PRAHA 6

 

Vyšší dodavatel stavby:  HOCHTIEF XSB a.s.

Stručný popis: zhotovení bohatě zdobené uliční fasády budovy Česko-rakouské pojišťovny formou cihelné předezdívky s následnou modelací štukových fasádních prvků a pískovcovým obkladem soklu.

Doba výstavby:                  08/2000

Finanční objem:                 1,2 mil. Kč

Investor stavby:                ing. Leo Polenský, tel.: 737 21 79 60

Regis Praha spol. s r. o.
Plzeňská 51, Praha 5
tel: 257322313
tel: 257323381
fax: 257322313
e-mail:
regis.praha@seznam.cz
Vybrané realizace
na_prikopech koruna