Truhlářská 18

TRUHLÁŘSKÁ 18, 20, PRAHA 1

 

Vyšší dodavatel stavby:  REGIS Praha s.r.o.

Stručný popis: kompletní oprava fasádního pláště bytového trojdomu včetně výměny oken v uličním i dvorním traktu. Uliční fasáda – škrabaný břizolit, dvorní fasáda – hladká štuková. Celková výměra 4.500 m2.

Doba výstavby:                  07/2001 – 11/2001

Finanční objem:                 8,2 mil. Kč

Investor stavby:                p. Kloub, tel.: 603 44 67 48

Regis Praha spol. s r. o.
Plzeňská 51, Praha 5
tel: 257322313
tel: 257323381
fax: 257322313
e-mail:
regis.praha@seznam.cz
Vybrané realizace
na_prikopech koruna