Valdštejnské nám. 16

REKONSTRUKCE OBJEKTU VALDŠTEJNSKÉ NÁM. 16, PRAHA 1

 

Vyšší dodavatel stavby:  REGIS Praha s.r.o.

Stručný popis: náročná rekonstrukce zcela zdevastovaného památkově chráněného objektu ze 14. století, náročná statická stabilizace promočených základů, stěn ve stísněných podmínkách okolní zástavby, vybudování repliky původního historického krovu, truhlářská a restaurátorská obnova původních malovaných renesančních trámů a stropů, obnova původního kamenného suterénu a rekonstrukce historické studny, obnova a restaurování historických fresek

Doba výstavby:                 01/96 – 12/96

Finanční objem:               16,4 mil. Kč

Investor stavby:               ing. Adensam, tel.: 57003296

Regis Praha spol. s r. o.
Plzeňská 51, Praha 5
tel: 257322313
tel: 257323381
fax: 257322313
e-mail:
regis.praha@seznam.cz
Vybrané realizace
na_prikopech koruna