O firmě

Firma Regis Praha spol. s r. o. zahájila činnost v červenci roku 1992 se zaměřením na rekonstrukce historických objektù, činžovních domů, nebytových prostor s komerčním využitím, GO fasád a střešních plášťů. Za dobu své existence firma realizovala velké množství zakázek, jednak v oblasti rekonstrukcí, ale i staveb  na zelené louce.

Firma se postupem času rozrostla z 15 pracovníků dělnických profesí a 3 THP v roce 1992 na cca 155 pracovníků v roce 1996, aby se po důkladném výběru ustálila na dnenšním stavu cca 35 dělníkù a 8 THP.

Tak, jak se rozšiřoval pracovní záběr, rozšiřovala se i síť spolehlivých subdodavatelských firem, které nyní flexibilně doplňují činnosti v naší firmě nezastoupené.  V dnešní době, kdy vysoká specializace v mnoha dříve neznámých oborech zaručuje tu nejvyšší kvalitu, je logické spolupracovat a obklopit se kvalitními subdodavateli. Za celou dobu naší činnosti jsme přísnou selekcí typovali spolehlivé a po všech stránkách profesionální subdodavatele, takže v současné době máme vytvořenou databázi specializovaných a v praxi vyzkoušených firem, s nimiž trvale spolupracujeme.

Od doby svého vzniku se firma snaží kvalitním prováděním stavebních prací a solidním přístupem k zákazníkovi trvale zakotvit na českém stavebním trhu. O tom, že se jí to daří, svědčí trvale rostoucí obrat i zisk.

O kvalitě prováděných prací vypovídá  i velice nízké procento reklamací.

Regis Praha spol. s r. o.
Plzeňská 51, Praha 5
tel: 257322313
tel: 257323381
fax: 257322313
e-mail:
regis.praha@seznam.cz
Vybrané realizace
truhlarska rod_vily nahroude